Đội ngũ các nhà khoa học
   
Đội ngũ các nhà khoa học

TS. Luyện Quốc Hải

Chủ tịch hôi đồng quản trị

Tổng giám đốc

 
PGS.TS.Nghiêm Ngọc Minh

(Viện Phó viện Nghiên cứu hệ gen)

Cố vấn khoa học

 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Hoài

Giám đốc trung tâm dịch vụ xét nghiệm cao cấp

CN. Hà Thị Phương Hồng

Kế toán trưởng

CN. Nguyễn Thị Dung

Kế toán

CN. Nghiêm Minh Khuê

Kinh doanh - Marketing

KTV. Lê Thị Trang

Kỹ thuật viên

KTV. Quàng Thị Chính

Kỹ thuật viên

CN. Đỗ Thị Thu Mai

Phụ trách phòng SLSS

 

KTV. Chu Thị Mây

Kỹ thuật viên

KTV. Đàm Thị Thắm

Kĩ thuật viên

CN. Hoàng Thị Thư

Chuyên viên tư vấn

CN. Vũ Thị Thanh Hoan

Nhân viên phân tích

Ths. Trần Thị Phương

Nhân viên phân tích

KTV. Nguyễn Thị Thu Thảo

Kỹ thuật viên

KTV. Nguyễn Thị Lan Anh

Kỹ thuật viên

KTV. Phạm Thị Xuân Thu

Kỹ thuật viên

KTV. Lê Thị Ánh

Kỹ thuật viên

KTV. Trần Tú Anh

Kỹ thuật viên

KTV. Nguyễn Thị Lý

Kỹ thuật viên

Văn phòng đại diện tại HỒ CHÍ MINH  

CN. Phạm Nguyễn Thanh Bình

Quyền trưởng phòng văn phòng đại diện.

CN. Nguyễn Thị Hải Lý

Chuyên viên tư vấn

 

CN. Vũ Duy Trình

Phụ trách chuyên môn phòng IT

 
Bản đồ
Trung tâm xét nghiệm ADN