"Sin tu van set ngiem huyet thong cha con"
Nguyen quang tuan - O986511256
"Bác sĩ cho em hỏi.Bo mẹ nhóm máu AB .con thì nhóm máu 0 được ko ạ"
Nguyễn Thị Thảo - 0329090471
"Tuyetvoi"
Dothituyen - 0768358662
"234"
Nguyễn Hải Đăng - 0867999582
"Cảm ơn ạ"
Em không sem được mong anh chị dúp em - 0989569728