"Xét nhiệm thai nhi không xâm lấn"
Sơn - 0774364493
"Chông nguyên xuân trướng con gai nguyên thi huê nghe ngươi ngoai noi la không phai con ông trương .no la rây me .bây giơ tôi muôn xet nghiêm băng cach nao cho chinh xac .tôi chi môt chông .ngoai không co ai khac .nhưng no đi xac nghiêm mau không cung nhom mau vơi cha no .thi phai xet nghiêm băng cach nao đung hơn .va tôi cam đoan la chi môt minh ông chông chư không co ngoai ai khac"
Trinh thi thinh - 0349386178
"Muốn làm xn khẳng định thiếu men g6pd cho trẻ cần làm những j"
Kiều Hạnh - 0986464565
"Sin tu van set ngiem huyet thong cha con"
Nguyen quang tuan - O986511256
"Sin tu van set ngiem huyet thong cha con"
Nguyen quang tuan - O986511256