XÉT NGHIỆM ADN DI DÂN NHẬP CƯ
   
XÉT NGHIỆM ADN DI DÂN NHẬP CƯ
Trong quá trình xin thị thực - định cư, việc cung cấp các bằng chứng để chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa những người bảo lãnh và được bảo lãnh hết sức cần thiết. Nếu khi các bằng chứng ban đầu (giấy khai sinh, đăng ký kết hôn,..) và bằng chứng thứ cấp (bằng cấp, hình ảnh, thư từ,...) của mối quan hệ được coi là không hợp lệ hoặc không đầy đủ thì đại sứ quan sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN huyết thống. 

       Mẫu xét nghiệm sẽ được lấy từ những người có mối quan hệ với nhau để thẩm tra. Một phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế AABB (phòng xét nghiệm này đã được phê chuẩn ở Mỹ) phân tích kết quả và gửi kết quả cho Đại sứ quán. Viên chức của Đại sứ quán sẽ xem xét lại kết quả, nếu kết quả xác minh đúng mối quan hệ trong lời khai và hồ sơ đã đủ các giấy tờ cần thiết thì hồ sơ sẽ được duyệt. Nếu kết quả xét nghiệm cho biết giữa những người có liên quan KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống thì tình trạng từ chối ban đầu vẫn được giữ nguyên. Đại sứ quán/Lãnh sự sẽ thông báo quyết định cuối cùng cho đương đơn bằng thư.      

        Xét nghiệm ADN là phương pháp khoa học chính xác nhất hiện nay để xác minh mối quan hệ huyết thống. Do đó, cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và đại sứ quán Hoa Kỳ thường yêu cầu người bảo lãnh nhập cư xét nghiệm ADN để cung cấp bằng chứng về mối quan hệ huyết thống với người được bảo lãnh. Các xét nghiệm ADN sử dụng cho mục đích nhập cư được chấp nhận bao gồm: xét nghiệm Cha –Con, xét nghiệm Mẹ-Con, xét nghiệm Anh-Chị-Em và xét nghiệm Ông (Bà)-Cháu.

       BIONET hiểu rằng xin thị thực di nhập cư là một quá trình dài liên quan đến nhiều bước, xét nghiệm ADN là một phần của quá trình này và có ý nghĩa quyết định nhất. Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho khách hàng một dịch vụ xét nghiệm ADN trọn gói đạt chuẩn quốc tế đã được ĐSQ Mỹ chấp nhận thông qua việc hợp tác với Trung tâm xét nghiệm ADN tốt nhất thế giới (DNA Diagnostics Center - DDC).

       Chúng tôi có bộ phận xuất nhập cảnh biệt dành để phục vụ cho các nhu cầu của những khách hàng xin thị thực nhập cư. Văn phòng xuất nhập cảnh của chúng tôi làm việc gần các trung tâm dịch vụ của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), Đại sứ quán Hoa Kỳ, và người yêu cầu bảo lãnh cũng như các luật sư di trú và hệ thống các bác sỹ tại nước ngoài được Đại sứ quán chấp nhận. Với khả năng ngoại ngữ và chuyên môn tốt, chúng tôi có thể cung cấp những giải thích rõ ràng và chuyên sâu về các kết quả xét nghiệm ADN của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn thành thạo trong các chính sách nhập cư của hơn 168 quốc gia trên thế giới.

       DDC-Vietnam có hệ thống các điểm thu mẫu rộng khắp trên thế giới. Không quan trọng bạn đang ở đâu –Mỹ, Canada hay bất kỳ quốc gia nào – chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN mà bạn cần để hoàn thiện bằng chứng trong quy trình xin thị thực nhập cư. Nếu bạn đang ở Mỹ hoặc Canada chúng tôi có hàng nghìn điểm thu mẫu ở các thành phố, tiểu bang, rất thuận tiện cho việc thu mẫu. Nếu bạn ở các quốc gia khác, Phòng xét nghiệm của chúng tôi sẽ gửi bộ kit thu mẫu ADN đến đại sứ quán hoặc các hệ thống bác sỹ đã được Đại sứ quán chấp nhận trên thế giới.

       Quy trình của chúng tôi phác thảo ngắn gọn về xét nghiệm ADN trong quy trình xin thị thực di cư. Để được tư vấn miễn phí về  xét nghiệm ADN cho mục đích xin VISA-nhập cư từ BIONET, vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo số 04-66-747-102 hoặc hotline 0988-683-082.

Bản đồ