Hỏi đáp - Kết quả
 • Thời gian có kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào gói bạn lựa chọn, vui lòng nhấn vào đây để lựa chọn.
  Ẩn
 • Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng hoặc chúng tôi gửi chuyển phát nhanh đảm bảo bản kết quả về địa chỉ bạn đăng ký trong phụ lục đơn xin xét nghiệm.


  Ẩn
 • Trên bản kết quả xét nghiệm ADN sẽ có 5 phần rõ ràng:

  I. Tên và địa chỉ của người đề nghị xét nghiệm

  II. Tên của người được xét nghiệm và  loại mẫu và nơi thu mẫu xét nghiệm

  III. Phương pháp và công nghệ sử dụng trong xét nghiệm

  IV. Kết quả: bản đồ gen của người được xét nghiệm (chú ý: Bản đồ gen của mỗi người là duy nhất -trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng- và không thay đổi trong điều kiện sống bình thường, vì vậy khi bạn đã có bản đồ gen, sau này bạn muốn xác định mối quan hệ huyết thống của mình với người khác thì không cần làm lại mẫu của mình nữa, chỉ cần làm mẫu mới và so sánh.)

  V. Kết luận: Khẳng định mối quan hệ sinh học (huyết thống) của những người được xét nghiệm. Đóng dấu của Công ty.


  Ẩn
 • ADN không thay đổi dù làm xét nghiệm ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời mối con người nên nếu mẫu từ cùng một nguồn thì kết quả khoa học là như nhau. Tuy nhiên bản kết quả xét nghiệm ADN mục đích cá nhân có thể không có giá trị tại tòa án hay sở tư pháp vì mẫu do khách hàng cung cấp chúng tôi không xác minh được nguồn gốc của mẫu cũng như tên chính xác của người tham gia xét nghiệm.
  Ẩn
 • Do quy trình thu mẫu dành cho mục đích cá nhân không tuân theo thủ tục tố tụng, mẫu do Khách hàng cung cấp và chúng tôi không xác minh được nguồn gốc của mẫu nên bản kết quả xét nghiệm ADN mục đích cá nhân có thể không.
  Ẩn
 • Bởi vì chúng tôi xây dựng, quản lý và áp dụng phương pháp xét nghiệm theo các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế:
  Quy trình xét nghiệm kép: Mỗi trường hợp xét nghiệm ADN của bạn đều được chạy lặp lại 2 lần song song do hai hệ thống robot và hai đội ngũ xét nghiệm viên làm việc một cách độc lập. Sau đó, kết quả của hai lần phân tích riêng biệt sẽ được một chuyên gia giàu kinh nghiệm so sánh để kiểm tra chéo kết quả. 
  Bản kết quả luôn được xét duyệt khắt khe qua 4 cấp: Nhân viên phân tích, Trưởng phòng xét nghiệm, Cố vấn khoa học, và bản kết quả được ký bởi Tiến sỹ khoa học.
  Phân tích mở rộng được thực hiện khi cần thiết (miễn phí). Trong các trường hợp đặc biệt, phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra và tự động phân tích, mở rộng xét nghiệm để bảo đảm kết quả cuối cùng là chính xác nhất. Xét nghiệm mở rộng có giá trị quyết định trong các trường hợp đặc biệt thường gặp như: đột biến gen hoặc những người cha giả định có mối quan hệ huyết thống gần gũi…
  Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị những thiết bị hiện đại tiên tiến và đồng bộ, đồng thời chúng tôi có phần mềm hệ thống quản lý phòng xét nghiệm kiểm soát toàn bộ các công việc sẽ làm giảm thiểu khả năng sai sót do con người gây ra. 
  Đội ngũ khoa học của chúng tôi thường xuyên cập nhật các công nghệ mới nhất của thế giới để áp dụng vào Việt Nam.


  Ẩn
 • Với mục đích xét nghiệm pháp lý thì quy trình xét nghiệm tại Bionet luôn tuân thủ đầy đủ theo luật tố tụng hiện hành nên bản kết quả xét nghiệm tại trung tâm là bằng chứng trước tòa án và các cơ quan khác trong chính phủ. Nhiều khách hàng của chúng tôi còn sử dụng kết quả xét nghiệm của họ cho các mục đích hợp pháp khác như: nuôi con, xuất nhập cảnh, an sinh xã hội, thừa kế và nhiều hơn nữa.


  Ẩn