Đội ngũ các nhà khoa học
   

TS. Luyện Quốc Hải

Chủ tịch hôi đồng quản trị

Tổng giám đốc

PGS.TS.Nghiêm Ngọc Minh

(Viện Phó viện Nghiên cứu hệ gen)

Cố vấn khoa học

TS.Bùi Xuân Nguyên
Cố vấn khoa học

ThS. Nguyễn Thị Hoài

Giám đốc trung tâm dịch vụ xét nghiệm cao cấp

CN. Hà Thị Phương Hồng

Kế toán

ThS. Nguyễn Thị Nga

Nhân viên phân tích

CN. Vương Thị Ánh 

Chuyên viên tư vấn

ThS.Nguyễn Thị Phương Liên 
Nhân viên phân tích.
CN. Nguyễn Thị Trà My

Phụ trách phòng SLSS

ThS.Lê Hải Vân

Chuyên viên tư vấn

CN. Phạm Thị Thu Hằng

Chuyên viên tư vấn

KTV. Đàm Thị Thắm

Kĩ thuật viên

CN. Hoàng Thị Thư

Chuyên viên tư vấn

   

CN. Nguyễn Thị Mai Phương

Nhân viên phân tích

CN. Đỗ Thị Thu Mai

Nhân viên phân tích

CN. Vũ Thị Thanh Hoan

Nhân viên phân tích

CN. Phạm Thị Huế

Nhân viên phân tích

Văn phòng đại diện tại HỒ CHÍ MINH  

CN. Phạm Nguyễn Thanh Bình

Quyền trưởng phòng văn phòng đại diện.

CN. Mai Thùy Mỹ Kim​.

 

CN. Nguyễn Thị Hải Lý

Chuyên viên tư vấn

 
Bản đồ
Trung tâm xét nghiệm ADN