Xét nghiệm ADN huyết thống theo dòng mẹ (ADN ty thể)
   
Xét nghiệm ADN huyết thống theo dòng mẹ (ADN ty thể)

      Xét nghiệm ADN huyết thống theo dòng mẹ (xét nghiệm ADN ty thể) là xét nghiệm các gen nằm trên ADN ty thể để xác định xem những người tham gia xét nghiệm có chung huyết thống theo dòng mẹ hay không?

      Xét nghiệm này cũng có thể được sử dụng như một bằng chứng bổ sung về mối quan hệ huyết thống trong trường hợp cần xác định huyết thống mẹ-con mà người mẹ không thể cung cấp được mẫu xét nghiệm – hay nói một cách khác là xét nghiệm ADN ty thể này có thể sử dụng để xác định xem đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với bà ngoại, bác, mẹ, dì… hay không?

* Cơ sở khoa học

ADN ty thể có ở cả nam và nữ nhưng chỉ có nữ giới mới truyền ADN ty thể của mình cho tất cả những người con và thường không thay đổi qua nhiều thế hệ. Bằng việc so sánh trình tự của ADN ty thể  của những người xét nghiệm có thể xác định được mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Cách thức di truyền của ADN ty thể được thể hiện qua sơ đồ phía trên.

Kết quả của xét nghiệm ADN ty thể chỉ là một trong hai kết quả sau:

  1. ADN ty thể giống nhau: Những người tham gia xét nghiệm có mối quan hệ huyết thống theo dòng họ mẹ: bà ngoại – cháu trai / gái, Mẹ - con, dì – cháu trai/ gái, anh – chị em cùng mẹ hoặc cùng  bà ngoại….
  2. ADN ty thể khác nhau: Những người tham gia xét nghiệm không có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ

* Đối tượng tham gia xét nghiệm?

Những người cần xác định mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Bà ngoại giả định- cháu trai/gái, bác gái/dì giả định- Cháu trai/gái, Anh-chị em cùng bà ngoại? Anh-chị-em cùng mẹ?….

* Loại mẫu và cách lấy mẫu xét nghiệm?

Trên cơ sở khoa học ADN ở hầu hết các tế bào trên cùng một cơ thể người là giống nhau. Nên bạn có thể thu bất kỳ một loại mẫu nào đều có thể làm xét nghiệm với kết quả chính xác như nhau.

Để tìm hiểu  thêm về xét nghiệm ADN anh-chị-em hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin về xét nghiệm, vui lòng gọi vào số 098.868.3082 hoặc 0378.161.999.