XÉT NGHIỆM ADN XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG CHA (Y-STR)
   
XÉT NGHIỆM ADN XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG CHA (Y-STR)

      Xét nghiệm ADN theo dòng cha (xét nghiệm Y-STRs) là xét nghiệm các gen STRs nằm trên NST Y để xác định xem những người đàn ông có chung huyết thống theo dòng cha hay không.

​      Xét nghiệm này cũng có thể được sử dụng như một bằng chứng bổ sung về mối quan hệ huyết thống trong trường hợp cần xác định huyết thống cha-con mà người cha không thể cung cấp được mẫu xét nghiệm – hay nói một cách khác là xét nghiệm Y-STR này có thể sử dụng để xác định xem đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống theo dòng cha với người anh em trai hay bố của người cha giả định hay không?

      Cơ sở khoa học của xét nghiệm Y-STRs là dựa trên việc nhiễm sắc thể Y được truyền từ người bố cho tất cả các con trai và thường không thay đổi qua nhiều thế hệ, vì thế NST Y của những người đàn ông trong cùng dòng họ (ông nội, bố, chú và những người cháu trai) là giống nhau. Cách thức di truyền của NST Y được thể hiện qua sơ đồ phía trên.

      Kết quả của xét nghiệm Y- STR chỉ là một trong hai kết quả sau:

  1. Y-STRs giống nhau: Những người tham gia xét nghiệm có mối quan hệ huyết thống theo dòng cha: Ông nội- Cháu trai, Bố-con, Chú-cháu, Anh em trai cùng bố, anh em con chú con bác….
  2. Y-STRs khác nhau: Những người tham gia xét nghiệm không có mối quan hệ huyết thống theo dòng cha.

      * Đối tượng tham gia xét nghiệm?

​      Những người đàn ông cần xác định mối quan hệ huyết thống theo dòng cha: Ông nội giả định- cháu trai, Chú giả định- Cháu trai, Anh-em trai….

     * Loại mẫu và cách lấy mẫu xét nghiệm?

      Trên cơ sở khoa học ADN ở hầu hết các tế bào trên cùng một cơ thể người là giống nhau. Nên bạn có thể thu bất kỳ một loại mẫu nào đều có thể làm xét nghiệm với kết quả chính xác như nhau.