Xét nghiệm ADN huyết thống mẹ con
   
Xét nghiệm ADN huyết thống mẹ con

Trên cơ sở khoa học, càng nhiều loci được phân tích trong xét nghiệm huyết thống kết quả có độ chính xác càng cao. Trong khi tiêu chuẩn thông thường chỉ yêu cầu 16 loci (markers) và đang được áp dụng ở các trung tâm khác thì Bionet Việt Nam đã phân tích tối thiểu 24 loci cho tất cả các xét nghiệm ADN mẹ - con nhằm tăng độ tin cậy lên hơn 500 lần so với 16 loci.

* Xét nghiệm ADN mẹ-con là gì?

    Xét nghiêm ADN mẹ con là một xét nghiệm xác định người mẹ sinh học (mẹ đẻ) của đứa trẻ. Tất cả chúng ta đều được thừa hưởng ADN từ cha mẹ của mình: một nửa từ người mẹ và một nửa từ người cha, vì thế theo quy luật di truyền khi xét nghiệm ADN so sánh ADN (kiểu gen) của người con với ADN của người mẹ giả định sẽ xác định được chính xác mối quan hệ huyết thống mẹ - con.

Kết quả của một xét nghiệm ADN mẹ-con chỉ có thể là một trong hai kết quả sau:

  1. Loại trừ: Người cha giả định không phải là mẹ sinh học (mẹ đẻ) của người con. Kết quả này khẳng định khả năng về mối quan hệ huyết thống mẹ – con của những người tham gia xét nghiệm là 0%.
  2. Không loại trừ: Người mẹ giả định là mẹ sinh học (mẹ đẻ) của người con với xác suất từ 99.99% trở lên (xác suất được tính dựa trên tần suất alen của người Việt Nam hoặc các chủng tộc khác).

Tất cả các xét nghiệm ADN của Bionet đều được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt tại phòng xét nghiệm chuẩn quốc tế, nên Bionet Việt Nam luôn cam kết bản kết quả có độ chính xác 100% và xác suất mối quan hệ huyết thống từ 99.99% trở lên.

* Đối tượng tham gia xét nghiệm?

Mẹ giả định + Con         hoặc       Mẹ giả định + Con + Cha

                                                                             

Chúng tôi luôn khuyến khích có thêm mẫu người cha trong xét nghiệm mẹ-con.

* Loại mẫu và cách lấy mẫu xét nghiệm?

Trên cơ sở khoa học ADN ở hầu hết các tế bào trên cùng một cơ thể người là giống nhau. Nên bạn có thể thu bất kỳ một loại mẫu nào đều có thể làm xét nghiệm với kết quả chính xác như nhau.

Chú ý: Xét nghiệm ADN mối quan hệ cha - con cũng được thực hiện tương tự.

Video