Xét nghiệm ADN huyết thống Anh - Chị - Em
   
Xét nghiệm ADN huyết thống Anh - Chị - Em

      Xét nghiệm ADN anh/chị - em là xét nghiệm ADN nhằm xác định những đứa trẻ xem chúng có cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hay không? Thông thường xét nghiệm này được tiến hành như là cách xác định gián tiếp mối quan hệ huyết thống cha - con khi người cha giả định không thể cung cấp được mẫu xét nghiệm. Kết quả của xét nghiệm này có thể được sử dụng như một bằng chứng về mối quan hệ sinh học (huyết thống) trong bảo trợ xã hội và những yêu cầu về quyền thừa kế.

* Có hai loại xét nghiệm cho mối quan hệ anh chi em:

1. Xét nghiệm Full-sibling: Hai đứa trẻ chắc chắn cùng mẹ đẻ, muốn xác định xem có cùng cha hay không?

2. Xét nghiệm Half-sibling: Hai đứa trẻ chắn chắn khác mẹ đẻ, muốn xác định xem có cùng cha hay không?

   * Cơ sở khoa học:

​      Nguyên lý của xét nghiệm này là dựa trên trên việc người con luôn được thừa hưởng một nửa phần gen từ người cha (dòng cha) và một nửa từ người mẹ (dòng mẹ). Vì thế bằng việc so sánh kiểu gen của những người con trên nhiều gen có thể xác định được mối quan hệ huyết thống giữa những người con này.

   * Đối tượng tham gia xét nghiệm?

* Full-sibling: những người con nghi ngờ có/hoặc không có người mẹ

* Half-sibling: Những người con nghi ngờ và/hoặc những người mẹ

      Đối với xét nghiệm Anh-chị-em thì xác suất về mối quan hệ tăng hơn nhiều nếu có thêm mẫu người mẹ của những đứa trẻ. Vì thế chúng tôi khuyến khích sự tham gia của người mẹ và hoàn toàn MIỄN PHÍ mẫu người mẹ nếu có. Nếu không có mẫu của người mẹ thì chúng tôi vẫn có thể tiến hành phân tích. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi cần mở rộng xét nghiệm nhằm có được kết quả chính xác nhất (không mất thêm chi phí).

Để đặt xét nghiệm ADN anh-chị-em hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin về xét nghiệm, vui lòng gọi vào số 098.868.3082 hoặc 01.678.161.999.