TIN TỨC KHOA HỌC
  • CÁCH ĐỌC BẢN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN?
    Bản kết quả ADN cho một xét nghiệm mối quan hệ cha con là một bản báo cáo mà trong đó cho thấy sự cho nhận về ADN giữa người cho (người cha giả định) và người nhận (người con giả định). Từ đó xác định được mối quan hệ huyết thống cha con. 
  • KIỂU GEN CỦA NGƯỜI MẸ CÓ THỂ SINH CON TRAI BỊ GAY?
    Một nghiên cứu mới đây cho biết sự sắp xếp kiểu gen của người mẹ có thể ảnh hưởng tới xu hướng tình dục của con mình. Phát hiện này được đăng chi tiết trong số báo tháng 2 của tạp chí Human Genetics, đã đổ thêm dầu vào các cuộc tranh luận kéo dài cả thập kỷ về việc liệu có thể tồn tại cái được gọi là "gen đồng tính"
  • CHÍNH PHỦ CANADA YÊU CẦU GÌ VỚI XÉT NGHIỆM ADN?
    Xét nghiệm ADN huyết thống hiện nay được sử dụng nhằm khẳng định mối quan hệ huyết thống giữa hai cá thể riêng biệt. 
   
Trung tâm xét nghiệm ADN