TIN TỨC KHOA HỌC
  • XÉT NGHIỆM ADN THAI NHI
    Trong nhiều trường hợp cần xác định mối quan hệ huyết thống bằng xét nghiệm ADN của đứa trẻ còn trong bụng mẹ là vô cùng cần thiết. Xét nghiệm này đảm bảo cho đứa trẻ được chăm sóc, quan tâm và được hưởng hạnh phúc. Dịch vụ xét nghiệm ADN của chúng tôi có thể giúp bạn làm được điều đó. 
  • BỆNH VIỆN XÉT NGHIỆM ADN TẠI ĐÀ NẴNG
    Để dáp ứng được nhu cầu về xét nghiệm ADN tại Đà nẵng, trung tâm xét nghiệm ADN Bionet Việt Nam xin giới thiệu điểm thu mẫu tại Đà Nẵng. Tại Đây, tất cả khách hàng sẽ nhận được dịch vụ xét  nghiệm ADN tốt nhất về chất lượng, độ chính xác, chuyên nghiệp và thời gian xử lý nhanh chóng.  
  • XÉT NGHIỆM ADN Ở ĐÂU?
    Những nghi ngờ về huyết thống càng lâu ngày sẽ tạo khoảng cách lớn và mất niềm tin trong gia đình. Ngày nay, xét nghiệm ADN đã trở thành tiêu chuẩn vàng để xác định mối quan hệ cha con. Nó trả lời dứt khoát cho câu hỏi: Ai là cha đứa trẻ?
   
Trung tâm xét nghiệm ADN