TIN TỨC KHOA HỌC
  • LÀM GÌ KHI CÓ THƯ YÊU CẦU XÉT NGHIỆM DNA TỪ CHÍNH PHỦ MỸ
    Xét nghiệm ADN huyết thống ở mỗi quốc gia sẽ có thể có yêu cầu riêng biệt. Để tiếp nối loạt bài về các thông tin chi tiết yêu cầu của chính phủ nước ngoài đối với xét nghiệm này, Bionet Việt Nam muốn đề caaoj đến quốc gia có lượng người nhập cư đông nhất hiện nay. Hoa Kỳ. 
  • DNA: MẬT MÃ NHỎ XÍU ĐANG LẬT ĐỔ THUYẾT TIẾN HÓA
    Tiến sĩ Stephen Meyer nhận định: "Những khám phá về ADN chính là gót chân A - sin của thuyết tiến hóa. Các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duuy của Darwin trong thế kỳ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21 nhưng tư duy ấy không còn thish ứng được nữa. Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xảy ra trong sinh học đang gióng lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và các lý thuyết tiến hóa hóa học"
  • SO SÁNH MẪU MÁU VÀ NIÊM MẠC MIỆNG TRONG XÉT NGHIỆM ADN
    Theo nguyên lý khoa học, tất cả các mẫu vật sống trên cùng một cơ thẻ sẽ cho ra một dữ liệu ADN duy nhất. Việc sử dụng mẫu niêm mạc miệng trong xét nghiệm ADN sẽ có giá trị như đối khi sử dụng tất cả các loại mẫu khác. Tuy nhiên với từng loại mẫu sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Cùng Bionet tìm hiểu xem mẫu nào phù hợp nhất để bạn sử dụng cho xét nghiệm ADN của mình.
   
Trung tâm xét nghiệm ADN