"Có trường hợp sai khi xét nghiệm ADN ko ah?"
Hằng - 0868471234
"Âgy"
Nam - Pppppp
"Cho hỏi xét nghiệm ADN tổng hết bao nhiêu tiền ạ"
Bb - 0982168387
"Cho hỏi xét nghiệm ADN tổng hết bao nhiêu tiền ạ"
Bb - 0982168387