"bai viet cua ban rat hay, cam on ban nhieu"
pham thi Ha - 0983482493
"Xét nghiem adn bằng dịch ối mất bao nhiêu tiền ạ"
Hieu - 01649743191
"Dạ. Con muốn sét nghiệm ADN ạ"
My hanh - 0908624736
"Ngườ nói là vợ sau sinh sẻ đổi máu đúng ko , xin giải thích Có người nói rằng máu của vợ sau sinh , thì máu của vợ có chung máu của chồng , việc này có đúng ko , xin giúp tôi trả lời dùm"
Liên - 02733831204
"Máu của vợ sau sinh thì máu của vợ có máu chồng trong máu của vợ không?"
Liên - 02733831204