"Tôi cần tư vấn.Về xét nghiệm DNA"
Minh Bang - +18598037517
"Muốn kiesm tra huyết thống cha con"
Ka hiến - 0345841033
"TÔI MUỐN LÀM XÉT NGHIỆM ADN CHA CON nhừng con trai lớn 18 tuổi không lây đươc mong chân ,toc xin trung tâm hướng dân tôi lây bàn chải đánh răng như thế nào để làm được"
THẢO - 0972962817