"Muốn kiesm tra huyết thống cha con"
Ka hiến - 0345841033
"TÔI MUỐN LÀM XÉT NGHIỆM ADN CHA CON nhừng con trai lớn 18 tuổi không lây đươc mong chân ,toc xin trung tâm hướng dân tôi lây bàn chải đánh răng như thế nào để làm được"
THẢO - 0972962817
"Xin tư vấn xét nghiệm DNA xác nhận cha con để làm thủ tục visa Úc"
Trần Thị Hiền - 0903377501
"Tư vấn xem bàn chải có thể xét nghiệm ADN ko"
Ngô thị Ngoan - 0961992392
"Cho em hỏi muốn xét nghiệm này chỉ cần lấy máu của mẹ là có thể xn adn của con phai khổng ạ"
Ngọc linh - 0986102358