"Can tim cho de xét nhiem cha con"
phan ha lam - 0708092125
"Tôi muốn làm ADN trước khi sinh không Xâm lấn"
Le thi son - 0972194143
"Tu van chi phi xet ngiem"
Thao van - 0937708158
"Cha nhóm máu ab mẹ nhóm máu o ra nguoi con trai máu o vậy phải con không"
Viet - 0122 794 3885