"Tôi muốn hỏi về các thủ tục, quá trình lấy mẫu để xác định hài cốt thân nhân, vui lòng tư vấn giúp. Xin cảm ơn."
Ninh yên bái - 0913537639
"E muốn hỏi xét nghiệm nước bot để biết con bi cam điếc ở trẻ sơ sinh thì xét nghiệm ở vien nào và hết bao nhiu tiền ạ"
Lethiha - 01695096819
"Tôi nhóm máu B mà con tôi nhóm máu O là sao vậy bác sĩ"
Trần ngọc vũ - 0989327303
"Tôi xin hỏi vừa qua có xác định lại số CM đinh danh nhóm máu của chồng tôi là O mà của tôi là A tại sao con trai tôi lại là AB. chồng tôi cứ tra hỏi tôi hoài tôi buồn lắm tôi xin trung tâm giải thích giúp tôi để giả lỗi oan úc của tôi"
Bùi thị gái - 0914525556
"Tai sao con toi Sinh ra ko giong toi"
Tran CongTruyen - 0944003176