"Lay ADN bionet Cha cua dua con .khoang Bao nhieu tien vay"
Doan thi hai yen - 01268696382
"Cho tôi hỏi cha mẹ đều nhóm máu o sao con gái tôi lại mang nhóm máu b"
Đỗ thị thanh hải - 0984439013