"Cho tôi hỏi cha mẹ đều nhóm máu o sao con gái tôi lại mang nhóm máu b"
Đỗ thị thanh hải - 0984439013
"Làm giấy khai sinh"
Hà Quốc Tuấn - 0912266649
"Xin đk tư vấn"
Vân - 0971517602
"Em muốn xét nghiệm tư vấn cho em vs ak"
Thaoe - 0979506645
"Tôi muốn hỏi về các thủ tục, quá trình lấy mẫu để xác định hài cốt thân nhân, vui lòng tư vấn giúp. Xin cảm ơn."
Ninh yên bái - 0913537639