"Lay ADN bionet Cha cua dua con .khoang Bao nhieu tien vay"
Doan thi hai yen - 01268696382
"Cho tôi hỏi cha mẹ đều nhóm máu o sao con gái tôi lại mang nhóm máu b"
Đỗ thị thanh hải - 0984439013
"Làm giấy khai sinh"
Hà Quốc Tuấn - 0912266649
"Xin đk tư vấn"
Vân - 0971517602
"Em muốn xét nghiệm tư vấn cho em vs ak"
Thaoe - 0979506645