"Cần tư vấn"
Phạm Trường - 0963564417
"Ba là người nhóm A mẹ là người nhóm AB mà sao đẻ là người con nhóm O dị phải là con của người đó ko ạ"
Nguyễn Quốc Dũng - 0522665391
"Chúng tôi rất vui vì đã được tham gia"
Điểu thi Danh - 0973259130
"Kiểm tra xét nghiệm của em bé sơ sinh"
Thị Lương - 0347508605
"Xem mẫu xét nhiệm con"
Nhiên - 0346735055