"Tôi xin phép share bài viết rất hay và khoa học này trên fb. Xin cảm ơn. Học sinh Việt Nam có được chương trình giáo khoa thay đổi cho học thuyết Darwin không còn phù hợp nữa chưa?"
Chung Ngọc Tuấn - 0918470989
"Xin hướng dẫn gửi mẫu xét nghiệm huyết thống ADN"
Trịnh Văn Tuân - +84 39 2492791