"Tôi xin phép share bài viết rất hay và khoa học này trên fb. Xin cảm ơn. Học sinh Việt Nam có được chương trình giáo khoa thay đổi cho học thuyết Darwin không còn phù hợp nữa chưa?"
Chung Ngọc Tuấn - 0918470989
"Xin hướng dẫn gửi mẫu xét nghiệm huyết thống ADN"
Trịnh Văn Tuân - +84 39 2492791
"Mình sinh bé gần được 1 tháng mà không thấy bionet thông báo kết quả lấy máu gót chân của bé về máy mình là sao ak"
Ngọ thị lưu - 0865728696
"so sinh"
Nguyễn thị anh thu - 0379362902
"Mình cần hỗ trợ"
Phạm Trường - 0963564417