"Gia bao nhieu tu cha con"
Thiet - 01663669763
"Muan tu van"
Tên hùng - 01646530836
"Tôi muốn biết chi phí của XN ADN trước sinh không xâm lấn"
HKV -
"Giả sử người cha là Chimera và ADN của túi tinh và ADN của mẫu xét nghiệm không giống nhau thì các bạn sẽ ra kết quả gì?"
Thúy - +6581671408
"bao nhieu tien"
tuyen - 0976923520