"Tôi muốn hỏi chương trình là. Tôi có 2 người thân thất lạc ở cô nhỉ viện Đà Nẵng Tôi nghĩ ngờ là hiện này đang ở Hoa Kì. Vậy bây giờ Tôi muốn xét nghiệm ADN rồi gửi mẫu ADN của tôi quá Hoa Kì để tìm người thất lạc được không?bằng cách nào nhờ chương trình tư vấn.Hiện tôi đang ở Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn."
Trương đình sơn - 0902265985
"Tôi muốn xét ADN"
Trung - 037408867
"tôi muốn làm xn"
le vi - 0345498909
"Kkk"
220117118 - Vietnam
"Tôi muốn kiểm tra huyết thống kín đáo"
Khương văn Hậu - 0869043182