THỦ TỤC XÉT NGHIỆM
  • THỦ TỤC XÉT NGHIỆM ADN MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN
    Có lẽ, do chưa từng xét nghiệm ADN bao giờ nên mọi người luôn nghĩ xét nghiệm này rất phức tạp. Nhưng thực tế không hẳn như vậy, để tiến hành xét nghiệm ADN theo mục đích cá nhân chỉ để ban biết thì quy trình rất đơn giản. Các bạn có thể biết được xét nghiệm ADN cần những gì trong bài viết dưới đây
  • XÉT NGHIỆM ADN LÀM GIẤY KHAI SINH
  • XÉT NGHIỆM ADN DI DÂN NHẬP CƯ
    Trong quá trình xin thị thực - định cư, việc cung cấp các bằng chứng để chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa những người bảo lãnh và được bảo lãnh hết sức cần thiết. Nếu khi các bằng chứng ban đầu (giấy khai sinh, đăng ký kết hôn,..) và bằng chứng thứ cấp (bằng cấp, hình ảnh, thư từ,...) của mối quan hệ được coi là không hợp lệ hoặc không đầy đủ thì đại sứ quan sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN huyết thống. 
  • XÉT NGHIỆM ADN THEO YÊU CẦU CỦA TÒA ÁN
Trung tâm xét nghiệm ADN